رفتن به محتوای اصلی

ماه: آبان ۱۴۰۰

فراخوان تبرستان رویایی من در سال ۱۴۱۰

6 ماه قبل

11 کلمه

  آرزو می کنم تا پیش از سال ۱۴۱۰ خورشیدی، بر سفره جشن  تیرماسیزه شو، در خانه هر مازنی، یک جلد دیوان اشعار تبری امیر پازواری وجود داشته باشد و همه اعضای خانواده به خوبی به زبان مادری با هم گفتگو کنند. 🌱شما نیز می توانید آرزوهای خود را ثبت کنید: 🌐 https://b2n.ir/mazanikayer 👆 تا…