رفتن به محتوای اصلی

مقالات

 • فولکلور مازندران، مجله: کاوه (مونیخ) پاییز ۱۳۴۹ – شماره ۳۷ (صفحه ۱۱۵ تا ۱۱۹)

متن کامل

 • فولکلور مازندران، مجله: کاوه (مونیخ) زمستان ۱۳۴۹ – شماره ۳۸ ( صفحه ۶۶۶ تا ۶۶۸)

متن کامل

متن کامل

متن کامل

متن کامل

 • فولکلور مازندران مجله: کاوه (مونیخ) بهار ۱۳۵۱ – شماره ۴۳ (صفحه ۳۷۸ تا ۳۸۱)

متن کامل

متن کامل

متن کامل

 • زمان زندگی امیر، کتاب امیر پازواری از دیدگاه پژوهشگران و منتقدین به کوشش جهانگیر نصری اشرفی تیسابه اسدی سخنرانی دانشگاه امیرکبیر سال ١٣٧٧

متن کامل

 • امثال و حکم در اشعار امیر پازواری، کتاب امیر پازواری از دیدگاه پژوهشگران و منتقدین به کوشش جهانگیر نصری اشرفی تیسابه اسدی سخنرانی دانشگاه امیرکبیر سال ١٣٧٧

متن کامل

 • روز شانزدهم مهر را روز امیر پازواری بنامیم، ویژه‌نامه مهرگان سال ١٣٧٧

متن کامل*

 • مقایسه کوتاه و گذرای داستان‌های شاهنامه با داستان‌های فرخی سیستانی، مجله اباختر شماره سوم و چهارم سال یکم (بهار و تابستان) ١٣٨٢

متن کامل*

 • دمی شناوری، فصلنامه اباختر، شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۳ صص ۱۷۳-۱۸۲

متن کامل*

 • سلوم برامیر، فصلنامه اباختر، شماره ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۸۴ صص ۲۲۷-۲۳۶

متن کامل*

 • نهیب یا نحیب ، فصلنامه اباختر، سال چهارم، شماره ١٣-١۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۴ ص ۲۱۷

متن کامل*

 • آیا امیر پازواری عامی و امی بوده است، فصلنامه اباختر، شماره ۲۰، بهار و تابستان ۱۳۸۹ ص ۲۲۹

متن کامل

متن کامل

 • جشن فروردینگان فرودوگ ، مجله حافظ فروردین ۱۳۹۰ – شماره ۸۰ (صفحه ۱۴ تا ۱۴)

متن کامل

 • شعری دیگر برای خلیج فارس، مجله حافظ ، شهریور ۱۳۹۰ – شماره ۸۵ (صفحه ۱۰۴ تا ۱۰۵)

متن کامل

 •   مصاحبه با استاد مجیدزاده – تاکید بر روز شانزده مهر به نام روز امیر و تجلیل از او، نشریه چشمه توسعه، شماره ۴۰، آذر ١٣٩١ در گفت و گو با جناب آقای سارو حاتمی

متن کامل

 • به فرهنگ باشد روان تندرست، مجله حافظ ، مرداد ۱۳۹۲ – شماره ۱۰۴ (صفحه ۳۲ تا ۳۴)

متن کامل

 • پیرامون نسخه خطی نویافته از امیر پازواری، شماره ١٠٨ مجله بارفروش مرداد ماه سال ١٣٩۴

متن کامل

 • مازندرانی سرود (در حضور کیکاووس) خرداد ١٣٩۵

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.