رفتن به محتوای اصلی

آلبوم تصاویر

 

 • دفتر نشریه چشمه در بابل پاییز ۱۳۹۱
 • دفتر نشریه چشمه در بابل پاییز ۱۳۹۱
 • دفتر نشریه چشمه در بابل پاییز ۱۳۹۱
 • دفتر نشریه چشمه در بابل پاییز ۱۳۹۱
 • دفتر نشریه چشمه در بابل پاییز ۱۳۹۱
 • دفتر نشریه چشمه در بابل پاییز ۱۳۹۱
 • دفتر نشریه چشمه در بابل پاییز ۱۳۹۱
 • دفتر نشریه چشمه در بابل پاییز ۱۳۹۱
 • دفتر نشریه چشمه در بابل پاییز ۱۳۹۱
 • دفتر نشریه چشمه در بابل پاییز ۱۳۹۱

 

 • تجلیل از استاد مجیدزاده کانون توسعه پایدار بابلسر
 • تجلیل از استاد مجیدزاده کانون توسعه پایدار بابلسر
 • تجلیل از استاد مجیدزاده کانون توسعه پایدار بابلسر
 • تجلیل از استاد مجیدزاده کانون توسعه پایدار بابلسر
 • تجلیل از استاد مجیدزاده کانون توسعه پایدار بابلسر
 • تجلیل از استاد مجیدزاده کانون توسعه پایدار بابلسر
 • تجلیل از استاد مجیدزاده کانون توسعه پایدار بابلسر
 • تجلیل از استاد مجیدزاده کانون توسعه پایدار بابلسر

 

 • نگارستان امیر و رونمایی کتاب شناخت امیرپازداری
 • نگارستان امیر و رونمایی کتاب شناخت امیرپازداری
 • نگارستان امیر و رونمایی کتاب شناخت امیرپازداری
 • نگارستان امیر و رونمایی کتاب شناخت امیرپازداری
 • نگارستان امیر و رونمایی کتاب شناخت امیرپازداری
 • نگارستان امیر و رونمایی کتاب شناخت امیرپازداری
 • نگارستان امیر و رونمایی کتاب شناخت امیرپازداری
 • نگارستان امیر و رونمایی کتاب شناخت امیرپازداری
 • نگارستان امیر و رونمایی کتاب شناخت امیرپازداری
 • نگارستان امیر و رونمایی کتاب شناخت امیرپازداری

 

 

عکس‌های قدیمی استاد محسن مجیدزاده

 • مراسم تجلیل از استاد مجیدزاده در نخستین جشن مهر و امیر ١۶ مهر ١٣٩۴ مازندران امیرکلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.